Privacy

alles over cookies, je privacy en de AVG wet

 

Deze website wordt beheerd door Heleen Vaessen verloskundige

Als je gebruik maakt van de website van Heleen Vaessen verloskundige en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens achter. Bovendien laat de website cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Heleen Vaessen kan verzamelen, waarom de praktijk dat doet en wat daarmee gedaan kan worden. Ook kun je lezen welke cookies er gebruikt worden en waarom. Dit statement gaat over de hele website: het geldt dus voor bezoekers die alleen lezen, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt bij de praktijk middels het contactformulier.

 

Cookies door Heleen Vaessen verloskundige

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. 

 

Cookies door derden

Bij het bezoeken van de website www.verloskundigeheleenvaessen.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en Youtube, al gebruik ik die momenteel nog niet.

 

Hoe komt de praktijk aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de website, dan laat je op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van het contactformulier

 

Wat doen we met je gegevens?

De praktijk bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. De bouwer van de praktijksite, VrijdagOnline,  streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

Met wie deelt de praktijk jouw gegevens?

Heleen Vaessen verloskundige gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens delen of verkopen aan andere partijen.

 

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Heleen Vaessen verloskundige over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij de praktijk. Je kunt op basis van de uitkomsten de praktijk ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

 

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden voor de praktijk beheerd door VrijdagOnline. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@verloskundigeheleenvaessen.nl of via info@vrijdagonline.nl

 

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht (links waar je op klikt).

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Voldoen de website en de praktijkvoering van Heleen Vaessen aan de AVG?

Er zijn door de praktijk allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er aan de nieuwe wetgeving voldaan wordt. Zo heeft de site een SSL-certificaat, is er een cookie- en privacymelding op de website geplaatst, gebruik ik strikte regels als het gaat om loginnamen en wachtwoorden, en is er een afgesloten archiefkast. We hebben inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en we kunnen dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Waar nodig zijn er verwerkersovereenkomsten aangegaan met externe partijen die gegevens voor de praktijk bewaren (de verwerkers).

Alle clienten worden actief geinformeerd over het privacybeleid. Ze krijgen een toestemmingsverklaring over welke gegevens er verwerkt worden, waarom dat gebeurt en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd, wie deze in kan zien en wat de gang van zijn zaken is in geval van een datalek. 

 

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een contactformulier invult via de website voor een vrijblijvende kennismaking of voor een afspraak voor je verloskundige zorg tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd, dan worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Beroep
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Naam partner
 • Beroep partner
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Ziektekostenverzekeraar inclusief polisnummer
 • Eerste dag van je laatste menstruatie
 • Hoeveelste zwangerschap
 • In het vrije tekstvak kun je zelf nog vragen/info noteren

 

Deze gegevens worden gebruikt om een juiste inschatting te kunnen maken van de duur van je zwangerschap, een inschatting te maken van je zorgvraag, om te zien of de praktijk ruimte heeft voor je inschrijving en om je te bellen voor een eerste kennismaking of afspraak. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruikt de praktijk enkel diensten van betrouwbare partners (verwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

 

Wijzigingen Privacy statement

Heleen Vaessen verloskundige behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.